český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
100 % silikónové mazivo iBiotec® Néolube® AL SI 220

100 % SILIKÓNOVÉ MAZIVO

Styk s potravinami NSF H1

schválené pre styk s pitnou vodou.

Špeciálne na vodovodné ventily

tesnenie, elastoméry, gumy

veľmi nízka teplota

Proti vodnému kameňu

Elektrický izolant

Spĺňa špecifikácie NATO S 736 – MIL.S.8660 B

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

Plynule používaná teplota

                            

 

 

 

-50°C + 220°C

 

 

  

  

STYK S PITNOU VODOU

ZÁPIS O SCHVÁLENÍ 

ROZHODNUTIE DGS/VS4 č. 2000/32

 

 

 

č.18 CLP NY 013       

 

 

                                                              

 

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM

Otáčkový faktor 

n.dm

Vhodné pre veľmi nízke lineárne rýchlosti.       

Statické mazanie alebo montáž.

 

 

 

50 000 mm.min-1

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

EMCOR TEST   NF T 60 135

Úplná odolnosť voči vode, s vysokou tvrdosťou, pod tlakom, voči pare, slanej vode, soľným roztokom, slabým kyselinám a slabým zásadám.

Kompatibilné s nitroxom.

 

 

 

Hodnotenie 2

 

 

 

 

DIELEKTRICKÝ IZOLANT

Priečny odpor pri 25 °C

Dielektrická pevnosť pri 25 °C a 

pri 100 hertzoch

Prierazné napätie pri 20 °C

(NF EN 60.156 IEC 156)   

                

 

 

 

1.1015 W/cm

2.8 KV cm-1

 

16 000 v

  

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

 

Mazivo H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľný ako mazivo, protikorózne činidlo, prostriedok proti priľnavosti spojov zatvárania kadí, ako prostriedok na mazanie zariadení na miestach s možným stykom s potravinami.

 

Zlepšuje silikónové mazivo nepriepustnosť O-krúžku? 

 

 Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ

        

 

Odpoveď si vyžaduje určité spresnenie.

Nepriepustnosť je výsledok zamedzenia priechodu, či už kvapaliny alebo plynu. Statickú nepriepustnosť zaisťuje tesnenie. 

Avšak bez ohľadu na svoje zloženie má tesnenie obmedzenú životnosť.

Je napokon veľmi vzácne, skôr by sa dalo povedať, že sa nestáva, aby výrobca tesnenia uvádzal dátum minimálnej použiteľnosti. V tomto ohľade je dobré pripomenúť, že neoprén, nazývaný pôvodne svojím vynálezcom „DuPrén“, je citlivý na jednoduché skladovanie (životnosť 6 mesiacov), hoci má vynikajúcu odolnosť voči vode, morskej vode, O3, uhľovodíkom, a hoci má výborné mechanické vlastnosti.

Je teda nutné tesnenie mazať, aby sa jeho životnosť predĺžila. 

100 % silikónové mazivo (niektoré spoločnosti predávajú pod názvom „silikónové mazivo“ jednoduché mazivá na báze rafinovaných ropných olejov, ktoré obsahujú len niekoľko % silikónového oleja) zaisťuje niekoľko funkcií:

– umožňuje ľahšie zarovnanie tesnenia pri jeho montáži alebo jeho umiestnení do hrdla,

– chráni tesnenie pred vysušením samotnou povahou jeho komponentov alebo z dôvodu vonkajších vplyvov,

– tým je zaručená akákoľvek odchýlka rozmerov a odchýlka v elasticite alebo tvrdosti podľa Shoreho stupnice.

Navyše je na zaručenie dokonalej a „dôslednej“ tesnosti potrebné dodržiavať niekoľko základných preventívnych opatrení.

Všetci profesionálni potápači, ktorí používajú vodotesný kesón, vedia, že akýkoľvek vlas uviaznutý medzi hrdlom a tesnením by mohol spôsobiť netesnosť a následnú stratu ich vybavenia.

A tak mazanie tesnenia alebo hrdla pomocou štetca, kefy, alebo ešte horšie handričkou, je chybou. Vrstva maziva sa musí naniesť pomocou injekčnej ihly alebo striekačky po dôkladnom vyčistení. Prílišné utiahnutie môže spôsobiť mechanickú deformáciu tesnenia. 

 

 

graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle.

graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle.

Stav všetkých tesnení sa časom zhoršuje

NEOLUBE ALSI 220 predlžuje životnosť tesnení a pritom zachováva ich rozmer a tvrdosť podľa Shoreho stupnice

Tesnenia a vonkajšie závity sanitárnych kohútov

 

graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle.

 

 

 

graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle.

Tesnenia prvého stupňa

 

Tesnenia a otočné kĺby bezpečnostných kamier
graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle. graisse spéciale joints et robinets, agréée NSF H1 et Contact eau potable. Très basses températures. Anti-calcaire. Equipements amovibles reperables ou detectables. HACCP BRC8 IFS. graisse 100 % silicone, pour entretien des joints elastomeres, alimentaire, contact eau potable, isolante, anti calcaire. tres basse temperature. graisse silicone contact alimentaire, graisse contact alimentaire, graisse qualite alimentaire, graisse robinet, graisse plomberie, graisse pour eau potable, graisse isolante, graisse basse temperature, graisse pour joints, graisse technique, graisse industrielle, tube graisse silicone. graisse silicone plongée. graisse silicone caisson étanche. graisse silicone joint phare. fournisseurs graisses techniques. fournisseurs graisses industrielles. fournisseurs lubrifiants industriels. fabricants graisses techniques. fabricants graisses industrielles. fabricants lubrifiants industriels. graisse silicone aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Graisse au silicone. Graisse silicone élastomères. Graisse silicone caoutchoucs. Fabricants graisse silicone. Fournisseurs graisse silicone. Graisse silicone en spray. Graisse silicone en bombe. Produit maintenance industrielle.
Počítadlá, časové pečiatky

Údržba a mazanie tesnení nádrží v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE