český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
100 % silikónové mazivo iBiotec® Néolube® AL SI 220
Last update: 2023/03/20 10:41

100 % SILIKÓNOVÉ MAZIVO

Styk s potravinami NSF H1

schválené pre styk s pitnou vodou.

Špeciálne na vodovodné ventily

tesnenie, elastoméry, gumy

veľmi nízka teplota

Proti vodnému kameňu

Elektrický izolant

Spĺňa špecifikácie NATO S 736 – MIL.S.8660 B

 

 

 

OPIS
Bezfarebné mazivo bez zápachu, nezanecháva škvrny, úplne bezpečné a senzoricky inertné.
Úplne nerozpustné vo vode, v horúcej vode, v pare a v morskom prostredí. 
Je odolné voči postriekaniu alebo prúdu tlakovej vody alebo pary.
Inertné voči rozliatym chemickým látkam: kyselinám, zásadám, minerálnym alebo rastlinným olejom, etanolu, glycerolu.
Vynikajúca tepelná odolnosť pri vysokých aj veľmi nízkych teplotách.

Dokonalá dielektrická odolnosť. Izolačné mazivo.

Úplne kompatibilné s elastomérmi, termoplastickými elastomérmi TPE, technologicky vyspelými plastmi, dvojzložkovým tesnením.

Predlžuje životnosť tesnení, rieši problémy chybného zarovnania a netesnosti.

 

NEPRETRŽITÉ MAZANIE

-50°C +220°C

 

ZÁPIS O SCHVÁLENÍ Č. 18 CLP NY 013
 STYK S PITNOU VODOU
ROZHODNUTIE DGS/VS4 č. 2000/32

 

 

OBLASTI POUŽITIA
Mazanie kohútov a ventilov v prípade nevyhnutného alebo trvalého znečistenia. Ošetrenie proti vápenným usadeninám.

Mazanie elastomérov a plastov na kovoch.
Počítadlá, plynové kohúty, časové pečiatky, meracie zariadenia, námorné vybavenie a satelitná navigácia.
Vodné čerpadlá, membránové a lopatkové čerpadlá.
Montáž radiálnych tesnení, O-krúžkov, hriadeľových tesnení, jednoduchých alebo s podporou.
Montáž elektrických obvodov, naťahovanie optických káblov.
Lyžiarske viazania. Nadvodné zariadenia na stojatú vodu.

Potápačský výstroj, mazanie prvého stupňa, svetlomety, vodotesné kesóny, zipsy kombinéz.

Mazanie vodovodných ventilov a zabrúsených sklenených zátok v laboratóriách.
Mechanické súčiastky v oblasti zmrazovania a hlbokého zmrazovania.

graisse silicone graisse silicone contact alimentaire graisse contact alimentaire graisse qualité alimentaire graisse robinets graisse plomberie graisse pour eau potable graisse isolante graisse basse température graisse pour joints graisse technique graisse industrielle

MAZIVO „ŠPECIÁLNE NA VODOVODNÉ VENTILY“

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladké, priľnavé

nm

Farba

Vizuálna

Priehľadné

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

960

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

3

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Anorganické

Vlastnosti tuhých mazív

Bez

%

Schopnosť penetrácie pri 25 °C          

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

250-280

265-295

305-335

335-365

 Prebieha

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

ASTM D 2265

Bez

Netaviteľné

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 nb/ml

 nb/ml

 nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Silikón

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

1000

750

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0,0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

0

% hmotnosti

Potenie max. 24 h pri 150 °C

NATO S 736 - MIL S.8660 B

0,1

%

Sulfítový popol

NF T 60 144

0

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1b

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

50

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,5

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0,8

                     

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

< 0,5

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-50 +220

-50 +220

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

50000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                            

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

mm

daN

TIMKEN test

ASTM D 2509

Neuplatňuje sa

Ib

Antikorózny test EMCOR   

 Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

2

2

        

      Hodnotenie      

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

< 4

% hmotnosti

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Záberový moment za studena (-40 °C)

ASTM D 1478-63

12

Newton metrov

Prevádzkový moment (-40°C)

 –

2

Newton metrov

Dielektrická pevnosť pri 25°C 100 Hz

(rušivé pole)

 

IEC 156

 

28

 

KV cm-1

Priečny odpor pri 25 °C

IEC 156

1,1015

W/cm

Prierazné napätie

IEC 156

16000

V

Dielektrická konštanta pri 10 Hz

NFC 26230

2,5

Tangenta pri stratovom uhle pri 10 Hz

NFC 26215

103

Objemový merný odpor

1015

ohm/cm

 

NÁVOD NA POUŽITIE

NEOLUBE® ALSI 220 je balený v tube s injekčnou ihlou na presné nanášanie, aby bolo možné vyplniť hrdlá, do ktorých sa vkladajú tesnenia.

Naneste na čistý povrch v potrebnom množstvo bez nadbytkov.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.


BALENIA

 

Difúzory, uzávery, viečka

modré, zistiteľné a detegovateľné

 

 

 

 

 

         Sprej 650 ml

          

 

       špeciálne mazivo na tesnenia a ventily, schválené podľa NSF H1 a pre styk s pitnou vodou. Veľmi nízke teploty Proti vodnému kameňu. Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. HACCP BRC8 IFS. 100 % silikónové mazivo, na údržbu tesnení elastomérov, bezpečné pre potraviny, styk s pitnou vodou, izolačný, proti vodnému kameňu. veľmi nízka teplota. silikónové mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo potravinárskej kvality, mazivo na vodovodné batérie, inštalatérske mazivo, mazivo na styk s pitnou vodou, izolačné mazivo, mazivo nízka teplota, mazivo na tesnenie, technické mazivo, priemyselné mazivo, silikónové mazivo. potápačské silikónové mazivo. silikónové mazivo na vodotesný kesón. silikónové mazivo na tesnenie svetlometov. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. aerosólové silikónové mazivo. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Mazivo so silikónom Silikónové mazivo na elastoméry. Silikónové mazivo na gumu. Výrobcovia silikónových mazív. Dodávatelia silikónových mazív. Silikónový mazivo v spreji. Silikónové mazivo v sprejovej nádobe. Výrobok na údržbu v priemysle. aerosól na údržbu. aerosól plyn. aerosól hnací plyn

                

 

  

  Plechovka 1 L 

špeciálne mazivo na tesnenia a ventily, schválené podľa NSF H1 a pre styk s pitnou vodou. Veľmi nízke teploty Proti vodnému kameňu. Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. HACCP BRC8 IFS. 100 % silikónové mazivo, na údržbu tesnení elastomérov, bezpečné pre potraviny, styk s pitnou vodou, izolačný, proti vodnému kameňu. veľmi nízka teplota. silikónové mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo potravinárskej kvality, mazivo na vodovodné batérie, inštalatérske mazivo, mazivo na styk s pitnou vodou, izolačné mazivo, mazivo nízka teplota, mazivo na tesnenie, technické mazivo, priemyselné mazivo, silikónové mazivo. potápačské silikónové mazivo. silikónové mazivo na vodotesný kesón. silikónové mazivo na tesnenie svetlometov. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. aerosólové silikónové mazivo. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Mazivo so silikónom Silikónové mazivo na elastoméry. Silikónové mazivo na gumu. Výrobcovia silikónových mazív. Dodávatelia silikónových mazív. Silikónový mazivo v spreji. Silikónové mazivo v sprejovej nádobe. Výrobok na údržbu v priemysle. aerosól na údržbu. aerosól plyn. aerosól hnací plyn

Tuba 100 ml

špeciálne mazivo na tesnenia a ventily, schválené podľa NSF H1 a pre styk s pitnou vodou. Veľmi nízke teploty Proti vodnému kameňu. Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. HACCP BRC8 IFS. 100 % silikónové mazivo, na údržbu tesnení elastomérov, bezpečné pre potraviny, styk s pitnou vodou, izolačný, proti vodnému kameňu. veľmi nízka teplota. silikónové mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, mazivo potravinárskej kvality, mazivo na vodovodné batérie, inštalatérske mazivo, mazivo na styk s pitnou vodou, izolačné mazivo, mazivo nízka teplota, mazivo na tesnenie, technické mazivo, priemyselné mazivo, silikónové mazivo. potápačské silikónové mazivo. silikónové mazivo na vodotesný kesón. silikónové mazivo na tesnenie svetlometov. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. aerosólové silikónové mazivo. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Mazivo so silikónom Silikónové mazivo na elastoméry. Silikónové mazivo na gumu. Výrobcovia silikónových mazív. Dodávatelia silikónových mazív. Silikónový mazivo v spreji. Silikónové mazivo v sprejovej nádobe. Výrobok na údržbu v priemysle. aerosól na údržbu. aerosól plyn. aerosól hnací plyn

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

 

Mazivo H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľný ako mazivo, protikorózne činidlo, prostriedok proti priľnavosti spojov zatvárania kadí, ako prostriedok na mazanie zariadení na miestach s možným stykom s potravinami.

  

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE